Các hình thức thanh toán:
 
Cách 1: Bạn có thể thanh toán bằng cách, tự chuyển tiền online hoặc trực tiếp đến Ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản:
 
– Tài khoản cá nhân:
 
Cách 2: Bạn chọn “Trả tiền mặt khi giao hàng”.